Hav & Fångstzoner

Här fiskas fisken

Fisk från hav, floder, åar och sjöar har alltid varit betydelsefulla naturresurser för vårt land. Idag är förutsättningarna mycket annorlunda och trots att fiskerinäringen i Sverige kan anses vara en betydande näring, är vårt land litet i förhållande till det globala fisket. I mångt och mycket kan Sverige emellertid vara ett föregångsland när det gäller att förvalta våra resurser och i våra svenska vatten har vi upp till 250 olika arter, varje art fördelad på ett flertal olika bestånd. (Källa: Svensk Fisk)

 

Fångstzoner

Havsfisket världen över är indelat i fångstzoner. Fisket i Östersjön och Nordostatlanten bedrivs i zon 27 och 27lllD (Källa: Svensk Fisk).

Nordvästatlanten - Fångstzon nr: 21
Nordostatlanten - Fångstzon nr: 27
Östersjön - Fångstzon nr: 27llld
Västra mellersta Atlanten - Fångstzon nr: 31
Östra mellersta Atlanten - Fångstzon nr: 34
Sydvästra Atlanten - Fångstzon nr: 41
Sydöstra Atlanten - Fångstzon nr: 47
Medelhavet - Fångstzon nr: 37.1, 37.2, 37.3
Svarta Havet - Fångstzon nr: 37.4
Indiska Oceanen - Fångstzon nr: 51 & 57
Stilla Havet - Fångstzon nr: 61, 67, 71, 77, 81, 87
Antarktis - Fångstzon nr: 48, 58, 88 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.