Göteborgs Fiskhamn

Den äldsta saluplatsen för fisk i Göteborg var vid Lilla Torget och en flotte som låg där, kallad Fiskebryggan. År 1671 flyttades verksamheten, och flotten, till Stora Bommenoch senare till Stora Hamnkanalen, vid kajerna i närheten av Stora Torget (nuvarande Gustav Adolfs torg), först på den östra sidan och därefter på den västra sidan av Tyska bron.

Fiskförsäljning pågick även direkt från skärgårdsfiskarnas båtar och från en stor flotte som kallades Flotten eller Fiskeflotten. År 1849, i samband med att Gustav Adolfs torg skulle bli ett paradtorg, flyttades försäljningen och flotten till Rosenlundskanalen och till platsen som också fick överta namnet Fisktorget. Där uppfördes1874 Feskekôrka.Redan i början av 1900-talet stod det klart att Göteborg behövde en större fiskhamn med fisk- och packningshallar samt helt andra möjligheter till förädling och transport.

Den 12 september 1907 beslöt Göteborgs stadsfullmäktige att bygga en fiskhamn vid hamnegendomen Sågen, platsen för den gamla Vädersågen från 1725.

 

Från början var bassängen 5 meter djup och i medeltal 75 meter bred. Utanför byggdes en 60 meter lång pir, med en 96 meter lång och 21 meter bred hall (senare B-hallen), avsedd för auktions- och packningsändamål.

Arbetet påbörjades den 11 maj 1908 och den 17 september 1910 öppnades Göteborgs fiskhamn (ursprungligen Göteborgs Stads Fiskhamn) för trafik. Den 10 oktober samma år hölls den första auktionen i den nya hallen som senare fick namnet B-hallen.

Redan den 2 november samma år beslöt man att fiskhamnen måste utvidgas och sommaren 1914 invigde man bland annat den utvidgade hamnbassängen och en ny hall som döptes till A-hallen. År 1917 var det dags igen för en utvidgning som stod klar 1923, samtidigt som Göteborg firade sitt 300års-jubileum. Nu var hamnbassängen 5 meter djup, cirka 1160 meter lång och 75 meter bred med en utanför liggande pir. På våren 1925 kunde den nya auktions- och packhallen C tas i bruk.

Runt slutet av 1940-talet hade fiskauktionen i Göteborgs fiskhamn flest anställda med ett 60-tal fast anställda. 1970 lämnade Göteborgs stad över fiskhamnen till Göteborgs Fiskauktionsförening som är en sammanslutning av fiskarnas organisationer, konservindustrin, fiskgrossister och fiskdetaljisterna i Göteborg (Källa: Wikipedia, Sverige).

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.